curăţătorie chimică
spălătorie de haine
Tarife

CLAUZE SPECIALE
 1. Curăţarea hainelor se efectuează atent, în funcţie de indicaţiile înscrise pe etichetele acestora. în cazul în care acestea lipsesc, firma este absolvită de orice răspundere, curăţarea obiectului făcându-se pe răspunderea clientului. Firma nu răspunde în cazul în care hainele nu rezistă la modul de curăţare indicat de eticheta produsului.
 2. în anumite cazuri, primirea hainelor se va face numai cu acordul specialistului firmei şi pe răspunderea clientului.
 3. Dacă clientul solicită curăţarea hainelor într-un mod contrar opiniei specialistului, aceasta se va face pe riscul său, sub semnătură.
 4. Firma nu îşi asumă răspunderea pentru petele dificile care nu ies în urma unor procese repetate de detaşare şi curăţare sau pentru deteriorarea materialului în urma acestora.
 5. Firma nu îşi asumă răspunderea pentru hainele deteriorate aduse la curăţat.
 6. Firma poate refuza primirea articolelor în cazul în care aspectul hainelor denotă prezenţa factorilor de infecţie sau au un aspect respingător.
 7. Dacă obiectele predate îşi modifică dimensiunile sau se deteriorează din cauza unor vicii ascunse (defecţiuni provenite din insuficienta rezistenţă a ţesăturii, coloranţilor etc.) firma este absolvită de răspundere.
 8. Deoarece în procesul de curăţare chimică solventul de curăţat poate ataca unele materiale, firma nu raspunde de eventualele deteriorări ale acestora, desfacerea lipiturilor confecţiilor sau ale componentelor acestora.
 9. Articolele din piele naturală şi blană naturală sau cele care conţin componente din aceste materiale se vor curăţa pe răspunderea clientului. Pot apărea modificări de dimensiune, modificări de culoare accentuate, ruperi ale pielii etc.
 10. Firma nu răspunde de pierderea sau deteriorarea nasturilor, cataramelor, fermoarelor şi a altor accesorii.
 11. Tarifele vor fi percepute conform listei de tarife afişată în loc vizibil la punctele de lucru şi pe acest sait. Dacă din lista de tarife lipseşte denumirea unui obiect, preţul se va stabili prin comparare cu tariful acelor articole care au forma şi croiala asemănătoare sau în funcţie de cantitatea de muncă depusă.
 12. Nu garantăm pentru obiectele uitate în buzunare, indiferent de valoarea acestora.
 13. Firma nu este răspunzătoare pentru neexecutarea prestaţiilor la termen, datorate unor cauze de forţă majoră (lipsă energie electrică, lipsă presiune apă etc.).
 14. Restituirea obiectelor curăţate se va face pe baza chitanţei eliberate de firmă. în cazul pierderii acesteia, eliberarea se va face numai pe baza unui act care confirmă identitatea şi adresa clientului.
 15. Eventualele obiecţii trebuie făcute în momentul ridicării obiectelor, reclamaţiile ulterioare nu vor fi luate în considerare.
 16. Pentru obiectele neridicate la termen, după 3 zile lucrătoare se va percepe o taxă de depozitare de 0,5 lei/zi .
 17. în cazul în care clientul nu va ridica hainele în termen de trei luni firma îşi rezervă dreptul de a dona hainele unor instituţii de binefacere, considerându-le abandonate.
 18. în cazul deteriorării grave a articolelor de îmbrăcăminte din cauza firmei sau în cazul furtului prin efracţie din unitate constatat de organele de poliţie, firma va oferi despăgubiri reprezentănd de maxim zece ori costul curăţării acelui obiect, în termen de maxim 30 de zile de la constatare.
 19. SC UNYVETTE SRL îşi rezervă dreptul de a-şi selecta clientela.
coşul de rufe
detalii >>

Produse: 0
Cost: 0,00 lei
 

Nume utilizator
Parola


UNYVETTE s.r.l. © 2008 - 2021
web development - Alex Cionca